Členství online

Členství

Členství nejjednodušeji zaplatíte převodem na účet Raiffeisen bank (2522551095/5500). Jako variabilní symbol prosím uveďte své rodné číslo nebo členské číslo ČGF. Poplatek je dle Ceníku.

Pro zahraniční platbu je číslo účtu:  CZ6955000000002522551095      SWIFT: RZBCCZPP

Odesláním on-line přihlášky se zavazuji zaplatit členský poplatek a dodržovat stanovy klubu. Beru na vědomí zejména tato svá práva:

  • volit a být volen do orgánů klubu
  • využívat hřiště a klubovnu za podmínky zaplacení příspěvků stanovených výborem
  • účastnit se sportovních a společenských akcí klubu

a své povinnosti:

  • dodržovat provozní řád hřiště, pravidla golfu, místní pravidla a etiketu
  • svým jednáním a vystupováním nepoškozovat majetek a pověst klubu

Beru na vědomí, že členství v klubu je neobchodovatelné, nepřevodné a je dědičné v přímé linii.

Osobní údaje:

Jméno: *
Příjmení: *
Titul:
Rodné číslo:
E-mailová adresa: *
Telefon: *

Kontaktní adresa:

Ulice:
Č.p.:
Město:
PSČ:
Stát:
* povinné položky

Platba

1. Převodem na účet Raiffeisen bank (2522551095/5500)
2. V hotovosti v klubovně do sedmi dnů od odeslání online přihlášky

* Povinné položky
 

Žádám tímto o přijetí do Golf Clubu Grosshof se sídlem: Kladská 27, 550 01 Broumov, IČO: 22843647, zastoupeného prezidentem klubu panem Janem Bitvarem. Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se seznámil se stanovami klubu, se kterými souhlasím.

Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění a souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění pro potřeby klubu.

Souhlasím s tím, že Golf Club Grosshof je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence ČGF.

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz