Místní pravidla

1. Hranice hřiště - hranici hřiště tvoří vnitřní spojnice kůlů elektrického oplocení, okolo drivingu je vyznačen bílými kolíky. S výjimkou hry na jamce č.6, pokud míč překoná veřejnou cestu oddělující jamky 4 a 5 od zbytku hřiště a zastaví se za ní, je mimo hřiště, a to i kdyby ležel na jiné části hřiště. Sama tato cesta je mimo hřiště.

2. Vnitřní aut - mezi jamkami č. 4 a 5 je vnitřní aut pro hru na jamce č. 5. Pro hru na jamce č. 4 mají kolíky status nepohyblivých závad.

3. Nepohyblivé závady - dle příslušné definice, holé výjezdy u bran a mostků, dále všechny silnice a cesty na hřišti ať už mají umělý povrch nebo ne, kameny u vyústění drenáží na jamkách 4 a 5. Hráč může využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1.

4. Mladé stromky jsou oblastí se zákazem hry: Jestliže hráčův míč leží kdekoli na hřišti vyjma trestné oblasti a dotýká se takového stromku nebo takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč využít úlevu podle Pravidla 16.1f. Jestliže hráčův míč leží v trestné oblasti a takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč využít buď úlevu s trestem podle Pravidla 17.1e, nebo beztrestnou úlevu podle Pravidla 17.1e(2).

5. Půda v abnormálním stavu: překážení díry vytvořené zvířetem v postoji není překážením ve smyslu pravidla 16.1

6. Pokud míč zasáhne dráty elektrického vedení rána se ruší a hráč musí ihned ránu beztrestně opakovat.
Trest za zahrání míče z nesprávného místa při porušení tohoto místního pravidla: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.
Trest za porušení místních pravidel:
Hra na rány - dvě trestné rány Hra na jamky - ztráta jamky

Prosíme hráče o dodržování těchto pravidel slušného golfu:

  • vracejte zpět vyseknuté drny a dobře je zašlápněte
  • vždy opravujte stopy po dopadu míče na jamkovišti
  • uhrabávejte bunkery a udržujte pořádek
  • nejezděte prosím autíčky do blízkosti greenu
  • respektujte zákaz vyrušování mobilními telefony
  • dodržujte golfová pravidla
Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz