Místní pravidla

Hranice hřiště

Vnější hranice hřiště tvoří spojnice kůlů elektrického oplocení. Pokud míč překoná cestu mezi jamkou č. 3 a jamkami č. 4 /5 a zastaví se za ní, je mimo hřiště, a to i kdyby ležel na jiné části hřiště.

Vnitřní out mezi jamkami č. 4 a č. 5 platí pouze pro jamku č.5. Pro hru na jamce č.4. mají kolíky status nepohyblivých závad.

Vodní překážky

Vodní překážky jsou značeny červenými nebo žlutými kolíky. 

Půda v opravě je značena modrými kolíky.

Nepohyblivé závady

Pokud hráč zasáhne dráty či sloup elektrického vedení, musí ihned ránu beztrestně opakovat. Pokud míč není dosažitelný, může být nahrazen. Všechny vysázené stromky bez omezení výšky – povoleno stavění na délku dvou holí. Ostatní dle pravidel golfu.

Kameny v bunkeru jsou posuzovány jako pohyblivé závady.

Půda v abnormálním stavu:

překážení díry, hromádky či cetičky vytvořené norujicím zvířetem v postoji není překážením ve smyslu pravidla 25-1

Prosíme hráče o dodržování těchto pravidel slušného golfu:

  • vracejte zpět vyseknuté drny a dobře je zašlápněte
  • vždy opravujte stopy po dopadu míče na jamkovišti
  • uhrabávejte bunkery a udržujte pořádek
  • nejezděte prosím autíčky do blízkosti greenu
  • respektujte zákaz vyrušování mobilními telefony
  • dodržujte golfová pravidla
Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz