10.02.2023 | Členská schůze

Členská schůze

termín je pátek 10.2.2023 v 17:00 v clubovně klubu. 

Program členské schůze GC Grosshof ze dne 10.2.2023
Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti
1. Volba mandátové komise
2. Schválení programu členské schůze
3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2022
4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022
5. Schválení hospodaření za rok 2022
6. Rozpočet na rok 2023
7. Zpráva STK
8. Ocenění členů klubu
9. Diskuse
10. Závěr

Poté bude beseda s Radkem Jarošem "Koruna Himaláje"

/data/article/filemanager/Koruna Himalje 1.png

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz