25.03.2022 | členská schůze Grosshof nový termín.

Zveme všechny členy Grosshof v 17 hodin do naší Klubovny

Program členské schůze GC Grosshof ze dne 25.3.2022

Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti
1. Volba mandátové komise
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba rady klubu
4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2020
5. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020
6. Schválení hospodaření za rok 2020
7. Zpráva o činnosti klubu za rok 2021
8. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021
9. Schválení hospodaření za rok 2021
10. Rozpočet na rok 2022
11. Zpráva STK
12. Ocenění členů klubu
13. Diskuse
14. Závěr

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz