14.12.2017 | 6. Mistrovství ČR ve hře na aboutGolf simulátorech

Hotel Veba simulátor Congress & Wellness

• Probíhají 4 kvalifikační měsíce (prosinec, leden, únor, březen) • Pro každý měsíc je určené jiné hřiště • Z každého měsíce se započítávají dva nejlepší výsledky • Pro postup do finále se započítávají výsledky z nejlepších dvou měsíců • Hrajeme s odečtem 1/3 HCP do maximální výše HCP 36 • Finále se uskuteční v dubnu 2018 v Golf Indooru Step
Jaká hřiště hrajeme

• Prosinec - Pebble Beach • Leden - Huzhou Hot Springs • Únor - Myrtle Beach • Březen - Konopiště - Radecký


Jak se do mistovství zapojit?

Stačí přijít do Congress & Wellness hotel Veba, nahlásit, že budete hrát soutěžní kolo a zaplatit poplatek za hru na simulátoru. Startovné je ZDARMA.


1 TECHNICKÁ USTANOVENÍ MČR – kvalifikační kola
1.1.1 Hraje se dle Všeobecných podmínek pro hru na aboutGolf simulátorech, Soutěžního řádu a Pravidel golfu.
1.1.2 Mistrovství se hraje 1x18 jamek všechna kvalifikační kola.
1.1.3 Nehraje se na úpravu HCP. Hraje se na rány s odečtem 1/3 HCP, max. však HCP 36.
1.1.4 Hraje se celkem 5 kvalifikačních kol (listopad, prosinec, leden, únor, březen), každé kolo se hodnotí samostatně jako součet dvou nejlepších výsledků v tomto kole (měsíci). Je tedy potřeba odehrát alespoň dva výsledky v daném měsíci pro kvalifikaci v daném kole. Počet her v jednom kole není omezen. Do finále postupují jednotlivci s nejlepším součtem dvou kvalifikačních kol. Je tedy potřeba odehrát alespoň dvě kvalifikační kola pro postup do finále
1.1.5 Určení pořadí v žebříčku – Při dosažení stejného počtu ran hráčů v žebříčku je pořadí určeno nižším počtem dosažených ran posledního zahraného kvalifikačního kola hráče, pokud toto kritérium nerozhodne, vítězí hráč s nižším HCP. Při shodě HCP rozhoduje los.
1.1.6 Následující den po posledním kvalifikačním kole bude dle pořadí zveřejněna nominace na finálová kola. Každý hráč/ka bude informován o nominaci emailem a je povinen svou účast potvrdit nejpozději do 3 dnů odpovědí na tento email. V případě, že takto neučiní, bude na turnaj nominován náhradník dle umístění v kvalifikačním kole.
1.1.7 Soutěžní výbor si vyhrazuje právo případných změn tak, aby byla zachována regulérnost mistrovství a aby bylo možno soutěž úspěšně dokončit.

Kvalifikace hraje se ve všech přihlášených hracích místech
Hřiště: bude určeno při vypsání soutěže na stránkách www.mistrag.cz
Odpaliště: Muži – modrá
Ženy – červená
Junioři – červená

Obtížnost (Pin): Novice
Povrch (Ground): Normal
Počasí (Sky): Sunny
Vítr (W. Direction): South
Rychlost (W. Speed): Calm
Automatické patování 2 metry
Postup do finálových kol: 24 nejlepších jednotlivců, 6 nejlepších juniorů, 4 nejlepší profesionální hráči nebo poměrná část určená soutěžním výborem dle počtu přihlášených


2 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO HRU NA ABOUTGOLF SIMULÁTORECH
2.1 Umístění míče
· Výrazy, které určují kam musí hráč umístit míč na rohože aboutGolf simulátoru jsou napsány na "obraze na plátně" vpravo dole (Hitting Location):
· "TEE" míč se položí na gumové "tee" nebo na krátce střiženou rohož, ve které jsou umístěna gumová „tee“
· "FAIRWAY" na krátce střiženou rohož, ve které jsou umístěna gumová „tee“
· "SAND" míč se položí na vysokou bílou rohož. Hráč se nesmí před úderem dotýkat
· rohože (hra z písku).
· "ROUGH, DIRT, ASFALT, DESERT " míč se položí na vysoko střiženou zelenou rohož.
· "GREEN" míč se hraje z barevné značky určené dle vzdálenosti

2.2 Výjimky:
· Hra z jiného místa (např. z roughu místo písku, apod.)
Systém obvykle rány odehrané z jiného místa, než systém v dolním levém rohu zobrazuje (např. z fairwaye místo roughu či písku) ignoruje. V takovém případě hráč hraje novou ránu ze správného místa bez penalizace. Pokud však ránu systém odečte, hráč připočítá dvě trestné rány, které nahlásí obsluze při zadávání výsledků
soutěžního kola. Při hře na jamky takový hráč ztrácí jamku. Pokračuje ve hře z místa, kde míček leží.
· Vícenásobné udeření míče (prav. 14-4)
Jestliže hráč při provádění úderu zasáhne míč holí více než jednou, započítává se mu pouze provedená rána, trestná rána se nezapočítává.
· Švih bez trefení míče
Při hře na indoorovém systému se provedení švihu bez trefení míče (který systém samozřejmě nezaznamená) nepenalizuje.
· Cvičná rána zahraná v bezprostřední blízkosti míče registrovaná jako odehraná rána
Hráč je zodpovědný za to, že dodržuje pravidlo provádění cvičných ran alespoň 20 cm do strany od míčku. Rovněž kutálení míčku patrem v patovací oblasti nebo samotné procházení v patovací oblasti a promáchnutí patrem může systém považovat za odehraný pat. Pokud hráč ignoruje tato dvě pravidla a systém považuje takový pohyb za odehranou ránu, rána registrovaná systémem platí a hráč pokračuje dál ve hře.
· Rána není registrována
Pokud systém nezaregistruje ránu, rána se nezapočítá a hráč hraje novou ránu z téhož místa.
· Pořadí na greenu (prav. 10-2. b)
Z důvodu urychlení hry hrají hráči poté, co všechny míčky leží na greenu, tak, že se nejdříve hraje míč ležící dál od jamky a hráč pokračuje dál ve hře, dokud neleží míč v jamce. Teprve poté hraje další hráč dokud i jeho míč neleží v jamce.
· Pohyb hráče na greenu
Hráč je odpovědný za to, že pří hře na greenu nechodí v ose patu před míčkem ani za ním. Za osu patu se považuje průsečík patovacích značek. Pokud hráč toto pravidlo ignoruje, tento pohyb může systém považovat za odehranou ránu, rána registrovaná systémem platí a hráč pokračuje dál ve hře.
· Trestné rány
Systém automaticky přičítá trestné rány podle pravidel golfu v případě odehrání míče mimo hranice hřiště (out), do vodní překážky, při dropování pro nehratelný míč, atd. Jiné trestné rány kromě automaticky zapsaných systémem se při on-line turnajích nepřipočítávají, byť by podle pravidel golfu připočteny být měly.

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz