16.02.2018 | Členská schůze Golf Club Grosshof o.s.

Zveme všechny členy na tradiční členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 16. 2. 2018 od 17:00 v prostorách Congress&Wellness Centra VEBA.

Program členské schůze je následující:
Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti


1. Volba mandátové komise
2. Schválení programu VH
3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2017
4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017
5. Schválení hospodaření za rok 2017
6. Zpráva STK
7. Výhled na rok 2018
8. Ocenění členů klubu
9. Diskuse
10. Závěr

Všichni členové GC Grosshof, kteří uhradili poplatky na rok 2018 mají právo hlasovat a jsou srdečně zváni!

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz