16.01.2017 | Členská schůze Golf Club Grosshof o.s.

Zveme všechny členy na tradiční členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 17. 2. 2017 od 17:00 v prostorách Congress&Wellness Centra VEBA.

Program členské schůze je následující:

 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba mandátové komise
 3. Schválení programu VH
 4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2016
 5. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016
 6. Schválení hospodaření za rok 2016
 7. Zpráva STK
 8. Výhled na rok 2017
 9. Ocenění členů klubu
 10. Diskuse
 11. Závěr

Všichni členové GC Grosshof jsou srdečně zváni!

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz