25.01.2016 | Co přinesla členská schůze I

Informace si rozdělíme do dvou samostatných článků. Zde si shrneme průběh schůze a zítra se pak konečně podíváme na novinky pro rok 2016.

V pátek 22. 1. 2016 od 17:00 jsme v krásných prostorách Congress&Wellness Centra VEBA uspořádali letošní členskou schůzi GC Grosshof. Do tradiční kontrole usnášeníschopnosti (povedlo se hned napoprvé, což znamená, že dorazila nadpoloviční většina členů s hlasovací pravomocí) a volbě orgánů schůze jsme schválili její program a ten jsme také hned zahájili.

Honza Kalandra ve své prezentaci krátce shrnul činnost Grosshofu za rok 2015 - změny na hřišti a další novinky, nejdůležitější momenty klubového života a na závěr sladké ocenění loňské činnosti, cenu pro nejlepší devítku roku 2015. Jana Havlová přednesla jasnou a přehlednou zprávu o hospodaření za roky 2014 a 2015 a toto hospodaření jsme hned jednomyslně schválili. Ohlédnutí za minulostí pak zakončil Jarda Beran ve zprávě STK, tradičně nabité zajímavými statistikami o turnajích a o hře jednotlivých členů. Úplně na závěr tohoto bloku jsme pak schválili použití přebytku z dobročinného turnaje Kolo pro Lukáše na Lukášův další golfový rozvoj - například na úhradu fee v cvičných kolech před turnaji, aby pak byl Lukáš při hře konkurenceschopný.

V další části programu seznámil Honza Bitvar přítomné s chystanými novinkami na Grosshofu pro rok 2016. Protože je jich opravdu hodně a některé skutečně významné, necháme si je do samostatného článku.

Manželé Bitvarovi s Jardou Beranem pak předali ceny členům klubu, kteří si je za rok 2015 zasloužili, a také poháry pro vítěze mistrovství klubu ve hře na rány (tady bohužel k předání nedošlo, Paweł Popiel se musel věnovat rodině) a na jamky (Tomáše Svobodu s pohárem najdete na jedné z fotografií).

Na závěr oficiální části proběhla volba nových členů rady sdružení a revizní komise. I zde vše proběhlo zdárně, a tak se všichni přítomní mohli odebrat ke stolkům s občerstvením a zahájit neformální část programu.

K ní patřily i dvě zajímavé prezentace - v té první nás Honza Rouče seznámil se svou prací, při níž se dostane až do útrob obřích zaoceánských lodí a s nimi vlastně po celém světě, ve druhé jsme se mohli spolu s Lubošem Marečkem pokochat fotografiemi z golfové i negolfové jarní Mallorky.

Ještě jednou děkujeme všem za účast a pro ty, kteří přijít nemohli, budeme zítra mít slibovanou druhou část článku o novinkách Grosshofu pro letošní rok.

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz