22.12.2015 | Program členské schůze GC Grosshof

Zveme všechny členy na tradiční členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 22. 1. 2016 od 17:00 v prostorách Congress&Wellness Centra VEBA.

Program členské schůze je následující:

 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba pracovního předsednictva
 4. Schválení programu ČS
 5. Zpráva o činnosti klubu
 6. Zpráva o výsledku hospodaření za roky 2014 a 2015
 7. Schválení hospodaření za roky 2014 a 2015
 8. Zpráva STK
 9. Výhled na rok 2016
 10. Ocenění členů klubu
 11. Diskuse
 12. Závěr

Všichni členové GC Grosshof jsou srdečně zváni!

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz