02.12.2014 | Program Valné hromady GC Grosshof

V pátek 12. prosince se od 17 hodin v Kongresovém a školícím středisku hotelového resortu VEBA v Broumově koná Valná hromada klubu. Zveřejňujeme program.

Program Valné Hromady Golf Club Grosshof o.s., Kladská 27, 550 01 Broumov.

1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba pracovního předsednictva

3. Schválení programu VH

4. Volba mandátové komise

5. Zpráva o činnosti klubu

6. Zpráva o výsledku hospodaření 2014

7. Schválení hospodaření za rok 2014

8. Změna stanov v souladu s novým občanským zákoníkem

9. Zpráva STK

10. Výhled na rok 2015

11. Ocenění členů klubu

12. Diskuse

13. Závěr

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz