21.02.2020 | Členská schůze clubu Grosshof 2020

Zveme všechny členy na členskou schůzi clubu.
Pozor tentokrát v Hotelu Praha 21.2.2020 v 17 hodin
PS: Máme pro vás malé překvapení tak nespěchejte domu ,-)

Program členské schůze:
Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti
1. Volba mandátové komise
2. Schválení programu členské schůze
3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2019 a výhled na rok 2020
4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019
5. Schválení hospodaření za rok 2019
6. Zpráva STK
7. Ocenění členů klubu
8. Diskuse
9. Závěr
Po ukončení oficiální části – volná zábava se skupinou Mamut

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz