10.02.2023 | Členská schůze v 17:00

Členská schůze v 17:00 v klubovně

Program členské schůze GC Grosshof ze dne 10.2.2023
Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti
1. Volba mandátové komise
2. Schválení programu členské schůze
3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2022
4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022
5. Schválení hospodaření za rok 2022
6. Rozpočet na rok 2023
7. Zpráva STK
8. Ocenění členů klubu
9. Diskuse
10. Závěr

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz