Volný čas

CHKO Broumovsko - kraj přírody a bohaté historie

Město Broumov

Broumov je historickým, správním i kulturním střediskem kraje už poloviny 13 století, kdy byl vyčleněn z Kladska a svěřen do správy Benediktinského řádu. Jedinečnost mu dodává jak barokní architektura Benediktinského kláštera i kostelů rozesetých v okolních vesnicích, tak poloha města. Broumov leží přímo v centru Broumovské kotliny obklopené pásmem pohraničních Javořích hor a hřebenem pískovcových Broumovských stěn. Za zmínku určitě stojí hřbitovní kostel Panny Marie, který je jednou z nejstarších dřevěných sakrálních staveb ve Střední Evropě. Centrum města je vzdáleno cca 10min pěšky od nás

Broumovské stěny

Téměř panenská příroda vám nabízí romantické skalní útvary, rokle, vyhlídky daleko do kraje. Turisty velice oblíbená přírodní rezervace vás uchvátí a zanechá po sobě spoustu vzpomínek. Broumovské stěny jsou oblíbeny díky svým skalním útvarům, roklím, vyhlídkám a klidu. V roce 1956 byl tento pískovcový reliéf, rozkládající se na 638 ha, vyhlášen Národní přírodní rezervací. Vzdáleno cca 3km od nás

Teplické skály

Teplické skály v sobě ukrývají poklad. Třpytí se, ale zlaté nejsou. Spíše průhledné. Skalním městem totiž protékají prameny, kterým se od nepaměti přisuzují léčivé účinky. Ale nejen kvůli potůčkům, říčkám a pramínkům stojí skály za vidění. Autem: 15 minut , na kole: asi 60 minut

Adršpašské skalní město

Tolik fascinujících zákoutí jako v Adršpašských skalách uvidíte jen málokde. Adršpašsko-teplické skály jsou největším a nejdivočejším skalním městem Střední Evropy. Nejsou atrakcí na jeden den, tady můžete žasnout celý život. Autem: 20 minut, na kole cca 90minut

Jiráskovy skály- Bischofstein

Do Jiráskových skal - na Bišík - můžete dojít pěšky z Teplických skal nebo až z Adršpachu. Strmými serpentinami lze z Teplic nad Metují po úzké silnici vyjet na Bišík na kole nebo autem.
Autem od nás: 10 minut, na kole cca 40 minut

Stolová hora Hejšovina a Bludné skály

Vrch Hejšovina patří mezi nejvýraznější a zároveň nejhezčí kopce České vysočiny. Vypíná se sice na polském území, bývá však vidět z Krkonoš, Králického Sněžníku, Orlických i Rychlebských hor. Zmiňuje ho dokonce i Babička Boženy Němcové, takže jako by patřil současně i k nám. Pro Poláky je tento kopec něčím jako pro nás Český ráj, Adršpašské skály a České Švýcarsko dohromady. Úžasné a veliké pískovcové bludiště na vrcholové plošině láká k prohlídce tisíce lidí. Budete-li mít navíc štěstí na počasí, čekají vás překrásné výhledy na hory severního českého pohraničí od Krkonoš po Jeseníky. Autem od nás: 20 minut, na kole cca 120 minut

Stolová hora Hejšovina a Bludné skály

Vrch Hejšovina patří mezi nejvýraznější a zároveň nejhezčí kopce České vysočiny. Vypíná se sice na polském území, bývá však vidět z Krkonoš, Králického Sněžníku, Orlických i Rychlebských hor. Zmiňuje ho dokonce i Babička Boženy Němcové, takže jako by patřil současně i k nám. Pro Poláky je tento kopec něčím jako pro nás Český ráj, Adršpašské skály a České Švýcarsko dohromady. Úžasné a veliké pískovcové bludiště na vrcholové plošině láká k prohlídce tisíce lidí. Budete-li mít navíc štěstí na počasí, čekají vás překrásné výhledy na hory severního českého pohraničí od Krkonoš po Jeseníky. Autem: 20 minut na kole: asi 120 minut

Stolová hora Ostaš

Přírodní rezervace Ostaš je výborným tipem na výlet, vyhlášená roku 1956, se nachází ve vrcholové části stolové hory Ostaš s výškou 700 m. Ostaš se dělí na Horní labyrint a Dolní labyrint a turistický okruh návštěvníkům nabízí pohledy na rozmanitou soustavu skal, jeskyní, chodeb a další bizarní útvary. Jde o tajemnou horu opředenou mnoha pověstmi. Na vrcholu Ostaše skály tvoří náhorní plošinu. Tyto skalnaté výchozy a vrcholová Frýdlantská skála vyniknou pěknými výhledy do broumovského a polického okolí. Ostaš stejně jako okolní města poskytoval lidem úkryt v dobách útlaku a ohrožení, proto se ve skalách setkáme se Slují českých bratří. Z dalších významných skalních útvarů zmíníme například skalní útvar Zrádce, Mohylu smrti, nebo Zbrojnoše se skupinou Medvědů.
Na Ostaši se vyřádí i děti, najdou zde skalní bludiště, kočičí hrad, čertovo auto aj. Pro děti přírodní ráj na zemi! Autem od nás: 10 minut na kole: asi 40 minut

Ruprechtický špičák

Ruprechtický špičák (německy Spitzberg) je nejvyšší hora české části Javořích hor. Dosahuje nadmořské výšky 880 m, někdy se uvádí i 881 m. Vrchol leží v České republice, ale je vzdálen od hranic s Polskem jen několik desítek metrů. Severovýchodní svahy hory už leží v Polsku. Jedná se o nejvyšší horu CHKO Broumovsko a okresu Náchod. Hora je z jihu nápadná svým kuželovitým a pravidelným tvarem a i z jiných stran má víceméně špičatý tvar, odtud asi dostala svůj název. Na vrcholu byla zprovozněna v roce 2002 kovová, volně přístupná rozhledna. Autem od nás: 10 minut, Autobusem: 15 minut a na kole cca 50minut

Klášter Broumov

Barokní skvost v Broumově je významným architektonickým a kulturním komplexem. Význam Broumova velmi vzrostl v době husitských válek. Vzhledem k tomu, že břevnovský klášter byl roku 1420 vypálen husity, opat Mikuláš II. se s několika řeholními bratry uchýlil do Broumova. S sebou přinesli řadu cenných předmětů, mezi jinými i největší rukopisnou knihu světa, tzv. Codex gigas, jenž se od roku 1648 nachází jako válečná kořist ve Švédsku. Přesídlení opatů z Břevnova do Broumova mělo nesmírný význam pro kulturní a hospodářský rozvoj města i celého kraje. Vklášterním refektáři je vystavena kopie tak zvaného Turínského plátna, která byla v roce 1999 nalezena v klášterním kostele sv. Vojtěcha, nad kaplí sv. Kříže. U plátna byla přiložena autentická (průvodní listina), ze které je zřejmé, že plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatu u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka. Pěšky od nás 10 minut.

Broumovské kostely

Kostely, tzv. „broumovské skupiny kostelů“ byly na území klášterního panství postaveny podle plánů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce ze začátku 18. století. Bezesporu lze říci, že jsou právem považovány za barokní perly regionu a každý kostel je architektonickým skvostem. Motivem této výstavby byla obnova již nevyhovující sítě dřevěných kostelů. Všechny kostely vznikly v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 1709 - 1743. Iniciátorem výstavby kostelů byl opat Otmar Zinke, představitel benediktinského břevnovsko - broumovského opatství. Díky jeho snažení nevznikly jen barokní kostely, ale také drobné sakrální památky v krajině. Křížky, plastiky, sošky, křížové cesty, apod.

Do „broumovské skupiny kostelů" patří:

• Kostel sv. Prokopa v Bezděkově
• Kostel sv. Máři Magdaleny v Božanově
• Kostel sv. Václava v Broumově
• Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích
• Kaple Panny Marie na Hvězdě
• Kostel sv. Barbory v Otovicích
• Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích
• Kostel sv. Markéty v Šonově
• Kostel sv. Michaela ve Vernéřovicích
• Kostel sv. Anny ve Vižňově

Dřevěný Kostel Panny Marie

Podle pověsti byl kostel založen v roce 1177 (tedy krátce po založení obce v roce 1171). Byl údajně postaven jakousi pohanskou šlechtičnou, která na tomto místě přijala kředt. Šlechtična rovněž věnovala kostelu svou perlovou čelenku, která je dnes uložena v městském muzeu. První zmínka o kostele je z roku 1383, kdy je označován jako „starý farní kostel“ nebo „český kostel“.Ve dnech 17. až 20. června 1421 oblehla husitská vojska pod vedením Čeňka z Vatemberka a Hynka Krušiny z Lichtenburka Broumov. Vlastní město nedobyli, ale vyplenili jeho předměstí. Přitom byl vážně poškozen nebo zničen i kostel Panny Marie. V literatuře jsou uváděny domněnky, že kostel nebyl zničen zcela, protože strop kostela je z doby předhusitské. Současné práce tuto domněnku vyvracejí.´Po požáru v roce 1449 proběhla oprava kostela do podoby, v jaké ho známe dnes. Jako rok dokončení se uvádí rok 1450, pro toto vročení ale nejsou známy žádné důkazy. V roce 1550 byla obnovena věžička poté, co ji strhl vítr. Další oprava věžičky proběhla v roce 1811. V polovině 18. století byla nad kněžiště vestavěna zvonice, která ale nepřevyšuje hřeben střechy. Současně byl zbudován nový oltář a za ním zřízena sakristie. Ochoz byl původně uzavřen prkennými stěnami. V době války o bavorské dědictví byla ale na rozkaz pruského generála Heinricha Wilhelma von Anhalt v roce 1779 prkna stržena. Od té doby je ochoz na všech stranách otevřený.  V roce 2008 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou. Pěšky: 15 minut od nás. 

Soví hory - Podzemní komplex Osówka

Autem: z Broumova v délce 40 km vám bude trvat přibližně hodinu. Cesta je nenáročná terénem i orientací. Do překročení hraničního přechodu Starostín budeme pokračovat přes Mieroszóv, Unisław Śląski až do vesnice Głuszyca. Zde odbočíme na úzkou silničku, která po několikaminutovém strmém stoupání končí na parkovišti před podzemním komplexem Osówka. Soví hory, polsky Góry Sowie, s parkem "Park Krajobrazowy Gór Sowich" vyhlášeným roku 1991 nepředstavují jen tradiční cíle pěších výletníků. Kromě běžných turistických lákadel, mezi kterými můžeme zmínit rozhledny na nejvyšší hoře Sovích hor Velká Sova, polsky Wielka Sowa ve výšce 1015 m a na hoře Kalenica, ze kterých je nádherný kruhový výhled do dalekého okolí (od Krkonoš do Slezska a polského vnitrozemí), přitahují Soví hory rozsáhlým podzemním komplexem z období 2. světové války. Význam dodnes není přesně známý, mezi možné patří stavba Hitlerova hlavního stanu nebo továrny na tajné zbraně. Výstavba podzemního komplexu začala v létě roku 1943 pod vedením skupiny dříve budující Atlantický val. Pro otrockou práci nacisté zneužívali vězně nedalekého koncentračního tábora Gross-Rossen. Přestože komplex byl již téměř dokončen (včetně elektroinstalací ad.), nikdy nebyl využíván. Některé části podzemního komplexu Osówka jsou zpřístupněné - včetně částečně zaplavených chodeb. Z okolí stojí za zmínku hrad Grodno, významné poutní místo s bazilikou ve Vambeřicích, klášterní komplex Krzezsow a zámek Ksiaz. Více informací najdete : www.osowka.cz Soví hory kromě pěší turistiky vybízí k návštěvě některých sjezdových tratích ve svazích Velké Sovy a průsmyků Sokol a Jugowska.

Golf Club Grosshof o.s. - Golfové hřiště Broumov, Velká Ves - netfirmy.czGolfové kluby a golfová hřiště - netfirmy.cz